Wczesnośredniowieczny skarb z Lubajn – pomogliśmy w badaniach archeologicznych.

Kategoria: Aktualności Opublikowano: niedziela, 25, czerwiec 2017 Sebastian Zieliński Drukuj E-mail

22 czerwca 2017 roku w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie archeolog z Muzeum w Ostródzie mgr Łukasz Szczepański zaprezentował wczesnośredniowieczny Skarb z Lubajn. W maju bieżącego roku członkowie Stowarzyszenia „Galea” pomagali w badaniach archeologicznych w miejscu odkrycia skarbu.

 

 lubajny1

 26 maja 2017 - badania archeologiczne Lubajny gm. Ostróda

Na zdjęciu od lewej:  Andrzej Witus, Artur Troncik, Łukasz Szcapański, Sebastian Zieliński, Zbigniew Gościniak, Przemysław Kulpa

 

Przypadkowego odkrycia skarbu w Lubajnach koło Ostródy dokonał Pan Marcin Kwiatkowski. O swoim odkryciu niezwłocznie powiadomił właściwe służby a same znalezisko trafiło do Muzeum w Ostródzie. Wiosną bieżącego roku pracownicy tegoż muzeum pod przewodnictwem mgr Łukasza Szczepańskiego przeprowadzili badania archeologiczne w miejscu odkrycia skarbu.

 

lubajny2

Z prawej strony Bogusław Parol - lokalny pasjonat historii pomagający pracownikom ostródzkiego muzeum.

 

Po przeprowadzonych badaniach archeologicznych zespół składa się z ponad 400 zabytków. W jego skład wchodzą srebrne monety oraz tzw. siekańce monet i ozdób. W chwili obecnej trwają prace identyfikacyjne i konserwacyjne skarbu, po których nastąpi jego publiczna prezentacja. Wśród odkrytych monet przeważają te pochodzenia europejskiego tzn. monety z terenu Cesarstwa Niemieckiego, węgierskie, czeskie i anglosaskie, ale w zespole występują także liczne siekańce monet arabskich.

 

lubajny3

Jedna z monet znalezionych 26 maja wchodząca w skład skarbu z Lubajn

 

26 maja członkowie Stowarzyszenia „Galea” wzięli udział w badaniach archeologicznych na miejscu odkrycia skarbu. Naszym zadaniem była pomoc w określeniu przy użyciu wykrywaczy metali zasięgu (obszaru) występowania zabytków w glebie. Nasz udział w tych badaniach okazał się bardzo cenny, ponieważ z jednej strony nabyliśmy kolejne cenne doświadczenia z zakresu badań archeologicznych a ponadto pod okiem archeologa nauczyliśmy się w jaki sposób postępować, aby odpowiednio zadokumentować i wydobyć znalezisko.

 

lubajny4

Przemysław Kulpa w trakcie badań w Lubajnach

 

W trakcie badań archeologicznych w Lubajnach spotkaliśmy się także z Arturem Troncikiem, który wziął w nich udział na zaproszenie kierującego badaniami i naszego stowarzyszenia. Spotkanie z Arturem w miejscu badań archeologicznych było dla nas bardzo cennym doświadczeniem. Mieliśmy możliwość podejrzenia w jaki sposób pracuje on z wykrywaczem. Dodatkowo przeprowadził on pokaz możliwości i krótkie szkolenie z zakresu obsługi wykrywacza Rutus Alter 71.

 

lubajny5

Łukasz Szczepański i Artur Troncik w chwili namierzenia skupiska siekańców

 

Stowarzyszenia „Galea” na co dzień współpracuje z Muzeum w Ostródzie a Łukasz Szczepański jest osobą nadzorującą prace terenowe naszych członków. W tym roku planowane są kolejne badania archeologiczne ostródzkiego muzeum, w których mamy nadzieję wziąć udział, aby poszerzać swoją wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Na dzień dzisiejszy cieszymy się, że mogliśmy dołożyć naszą, niewielką „cegiełkę” w badaniach archeologicznych wczesnośredniowiecznego skarbu z Lubajn.

 

lubajny10

Niektóre z siekańców namierzone Rutusem Alterem 71

 

 

  • lubajny08lubajny08
  • lubajny03lubajny03
  • lubajny04lubajny04
  • lubajny07lubajny07
  • lubajny06lubajny06
  • lubajny05lubajny05
  • lubajny01lubajny01
  • lubajny02lubajny02

 

 

Pin It
Sebastian Zieliński
Sebastian Zieliński – pasjonat i badacz historii Susza oraz regionu. Odkrywca i aktywny detektorysta z kilkunastoletnim doświadczeniem. Od 2008 do 2017 roku aktywny członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Suskiej, którego był jednym z założycieli. Autor wielu tekstów w biuletynie „Skarbiec Suski” oraz twórca internetowego pisma „Śladami Historii”. Inicjator utworzenia grupy „Klub Odkrywcy” oraz Izby Historii Regionu w Suszu. Od 2017 roku przedstawiciel w Stowarzyszeniu Historyczno-Badawczym „Galea” z siedzibą w Suszu. Uczestnik konsultacji w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie propozycji zmian ustawy o ochronie zabytków. Wieloletni czynny działacz na rzecz ochrony zabytków i wartości kulturowych zachodniego pogranicza Warmii i Mazur. W 2019 roku jako członek Stowarzyszenia „Galea” doprowadził do utworzenia Muzeum Regionalnego w Suszu.

Odsłony: 4503