Badania archeologiczne w Lubnowych Wielkich

Kategoria: Aktualności Opublikowano: poniedziałek, 04, wrzesień 2017 Sebastian Zieliński

Wiosną tego roku Mariusz Sikora dokonał odkrycia skarbu ozdób wykonanych z brązu. Pod koniec lipca pracownicy Muzeum w Ostródzie pod kierownictwem mgr Łukasza Szczepańskiego przeprowadzili badania archeologiczne miejsca odkrycia skarbu.

 lubnowy1

 

Wiosną tego roku członek naszego stowarzyszenia w okolicy miejscowości Lubnowy Wielkie dokonał przypadkowego odkrycia skarbu ozdób wykonanych z brązu. W jego skład wchodziły: napierśnik typu pochyłego, bransoleta mankietowa, dwie bransolety taśmowate oraz zawieszka binoklowata. Skarb wstępnie wydatowano na końcówkę epoki brązu i powiązano ze społecznością kultury łużyckiej.

lubnowy7

Skarb ozdób z brązu odkryty przez Mariusza Sikorę

 

W dniach 21 i 22 lipca pracownicy ostródzkiego muzeum, do którego trafiło znalezisko Mariusza Sikory przeprowadzili badania archeologiczne miejsca jego odkrycia. W badaniach wzięli udział także członkowie naszego stowarzyszenia. Celem badań było potwierdzenie miejsca odkrycia depozytu oraz ewentualne pozyskanie dodatkowego materiału badawczego. Przed badaniami podejrzewano również, że początkujący pasjonat historii mógł przeoczyć i pozostawić na miejscu zawieszkę binoklowatą, która stanowiła komplet z bransoletą taśmowatą.

lubnowy2

Pracownicy Muzeum w Ostródzie przy wytaczaniu wykopu

 

lubnowy3

Wykop po usunięciu warstwy humusu z widocznym miejscem wkopu gdzie pierowtnie zalegały ozdoby.

 

Udział osób zrzeszonych w stowarzyszeniu „Galea” polegał na sprawdzeniu terenu przyległego przy użyciu detektorów metali oraz pomocy w wykopie i przesiewaniu wydobywanej ziemi. Przeprowadzone badania doprowadziły do odkrycia fragmentów ceramiki oraz wykluczyły pozostawienie wspomnianej wcześniej zawieszki binoklowatej przez odkrywcę. W chwili obecnej odkryty skarb poddawany jest szczegółowym badaniom, po których najprawdopodobniej poznamy więcej szczegółów na jego temat.

 

lubnowy5

Członkowie stowarzyszenia podczas przesiewania ziemi z wykopu.

 

lubnowy6

Fragmenty ceramiki znalezione podczas badań.

 

 

Sebastian Zieliński
Sebastian Zieliński – pasjonat i badacz historii Susza oraz regionu. Odkrywca i aktywny detektorysta z kilkunastoletnim doświadczeniem. Od 2008 do 2017 roku aktywny członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Suskiej, którego był jednym z założycieli. Autor wielu tekstów w biuletynie „Skarbiec Suski” oraz twórca internetowego pisma „Śladami Historii”. Inicjator utworzenia grupy „Klub Odkrywcy” oraz Izby Historii Regionu w Suszu. Od 2017 roku przedstawiciel w Stowarzyszeniu Historyczno-Badawczym „Galea” z siedzibą w Suszu. Uczestnik konsultacji w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie propozycji zmian ustawy o ochronie zabytków. Wieloletni czynny działacz na rzecz ochrony zabytków i wartości kulturowych zachodniego pogranicza Warmii i Mazur. W 2019 roku jako członek Stowarzyszenia „Galea” doprowadził do utworzenia Muzeum Regionalnego w Suszu.

Odsłony: 2713