Rewitalizacja zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Kamieńcu

Kategoria: Aktualności Opublikowano: poniedziałek, 15, kwiecień 2019 Sebastian Zieliński Drukuj E-mail

Od 2017 roku Stowarzyszenie „Galea” prowadzi prace porządkowe na terenie zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Kamieńcu. W bieżącym roku rewaloryzacja nekropolii prowadzona jest w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie działań związanych z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

W 2017 roku stowarzyszenie „Galea” podjęło współpracę z parafią Matki Boskiej Królowej Świata w Kamieńcu, której celem było zrewaloryzowanie zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Kamieńcu. Przez ostatnie dwa lata udało się uporządkować sporą część nekropolii, przeprowadzić sondażowe badania archeologiczne oraz odrestaurować i ustawić pomnik poświęcony poległym mieszkańcom okolicznych miejscowości podczas I wojny światowej. Pomimo dużego zaangażowania członków stowarzyszenia oraz mieszkańców na zabytkowym cmentarzu zostało jeszcze sporo do zrobienia.

 

Na początku 2019 roku z projektem o nazwie „Rewitalizacja Zabytkowego Cmentarza Ewangelickiego w Kamieńcu” postanowiliśmy ubiegać się o dofinansowanie w kwocie 4.000zł z Gminy Susz w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Naszemu stowarzyszeniu udało się pozyskać wnioskowaną kwotę, z której ponad połowa przeznaczona zostanie na stworzenie planu zabytkowej nekropolii a którego wykonania podjęło się Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BiZet” s.c. z Susza.

 

Projekt rewaloryzacji zabytkowego cmentarza w Kamieńcu w ramach realizacji zadania publicznego podzieliliśmy na kilka etapów, podczas których wykonane zostaną następujące działania:

 •  uporządkowanie terenu cmentarza poprzez usunięcie liści, połamanych gałęzi drzew, wycinkę dziko rosnących krzewów,
 •  odchwaszczenie terenu,
 •  poprawienie ustawienia zapadniętych i uszkodzonych nagrobków,
 •  oczyszczenie nagrobków z mchu,
 •  wykonanie planu cmentarza
 •  wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem nagrobków,
 •  wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej.

 

Plakat

 

W ubiegłą sobotę, czyli 13 kwietnia 2019 roku przeprowadziliśmy pierwszą akcję na cmentarzu ewangelickim w Kamieńcu. Na wstępie czekała na nas niemiła niespodzianka bowiem okazało się, że w ostatnim czasie załamało się drzewo, które przewróciło się na zabytkowe nagrobki oraz ogrodzenie współczesnego cmentarza katolickiego. Pierwsze prace polegały więc na usunięciu konarów powalonego drzewa. W dalszej kolejności przeprowadziliśmy prace porządkowe, oczyszczając cześć cmentarza z zalegających liści, gałęzi drzew oraz śmieci. Kolejne prace, które zostaną przeprowadzone za kilkanaście dni będą polegały na spryskaniu chwastów środkiem chwastobójczym, po czym w czerwcu zostanie przeprowadzona kolejna akcja porządkowania cmentarza.

 

rewitalizacja s

 

Stowarzyszenie „Galea” zaprasza wszystkich chętnych do pomocy w realizacji opisywanego projektu. Wszelkie informacje można uzyskać u przedstawiciela naszego stowarzyszenia oraz  Proboszcza parafii pw. Matki Boskiej Królowej Świata w kamieńcu Ks. Tomasza Szramowskiego.  

 

 • rewitalizacja 2rewitalizacja 2
 • rewitalizacja 3rewitalizacja 3
 • rewitalizacja 1rewitalizacja 1
 • rewitalizacja 4rewitalizacja 4
 • rewitalizacja 5rewitalizacja 5
 • rewitalizacja 9rewitalizacja 9
 • rewitalizacja 11rewitalizacja 11
 • rewitalizacja 6rewitalizacja 6
 • rewitalizacja 8rewitalizacja 8
 • rewitalizacja 10rewitalizacja 10
 • rewitalizacja 7rewitalizacja 7

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Susz

Herb Susz

 

 

 

Pin It
Sebastian Zieliński
Sebastian Zieliński – pasjonat i badacz historii Susza oraz regionu. Odkrywca i aktywny detektorysta z kilkunastoletnim doświadczeniem. Od 2008 do 2017 roku aktywny członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Suskiej, którego był jednym z założycieli. Autor wielu tekstów w biuletynie „Skarbiec Suski” oraz twórca internetowego pisma „Śladami Historii”. Inicjator utworzenia grupy „Klub Odkrywcy” oraz Izby Historii Regionu w Suszu. Od 2017 roku przedstawiciel w Stowarzyszeniu Historyczno-Badawczym „Galea” z siedzibą w Suszu. Uczestnik konsultacji w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie propozycji zmian ustawy o ochronie zabytków. Wieloletni czynny działacz na rzecz ochrony zabytków i wartości kulturowych zachodniego pogranicza Warmii i Mazur. W 2019 roku jako członek Stowarzyszenia „Galea” doprowadził do utworzenia Muzeum Regionalnego w Suszu.

Odsłony: 2363