Rozpoczęto porządkowanie cmentarza ewangelickiego w Kamieńcu.

Kategoria: Aktualności Opublikowano: niedziela, 04, czerwiec 2017 Sebastian Zieliński

W dniach 2 i 3 czerwca członkowie Stowarzyszenia „Galea” wspólnie z parafią Matki Boskiej Królowej Świata w Kamieńcu i osobami chętnymi przystąpili do realizacji projektu związanego z uprzątnięciem i uporządkowaniem dawnego cmentarza ewangelickiego w Kamieńcu.

 

cmentarz10

 

O pomoc w uporządkowaniu historycznego cmentarza ewangelickiego w miejscowości Kamieniec na terenie Gminy Susz do Stowarzyszenia Historyczno-Badawczego „Galea” zwrócił się proboszcz tamtejszej parafii ks. Tomasz Szramowski. Stowarzyszenie w pierwszej kolejności dokonało rozpoznania obszaru cmentarza oraz zaplanowało prace do wykonania. Wstępne oględziny wykazały, że dawny cmentarz ewangelicki zajmuje obszar około 70 arów i znajduje się na nim kilkadziesiąt nagrobków. Znaczna część nekropolii jest porośnięta dzikimi krzewami i niewielkimi drzewami tzw. samosiejkami, które wymagają wycinki a same nagrobki należy oczyścić z porastającego je mchu.

Przed przystąpieniem do prac porządkowych Stowarzyszenie zwróciło się z zapytaniem do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblągu o status prawny cmentarza oraz przedstawiło plan prac do wykonania na jego terenie. Okazało się, że cmentarz jest wpisany do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Jednocześnie parafia z Kamieńca i Stowarzyszenie „Galea” uzyskało zgodę na wykonanie zaplanowanych prac porządkowych na wskazanym cmentarzu.

 

kamieniec2

Stan części cmentarza ewangleickiego w Kamieńcu przez rozporzęciem prac

 

Pierwsze prace porządkowe rozpoczęto w dniu 2 czerwca na obszarze około 15 arów. Był to jeden z najbardziej porośniętych obszarów, dlatego prace polegały na wycince dziko rosnących krzewów i drzew. W akcji po za członkami stowarzyszenie wzięli udział mieszkańcy miasta i gminy Susz.

 

cmentarz3

Widok na cmetarz po pierwszym dniu prac

 

Następnego dnia od godziny 10.00 wykonano kolejne prace porządkowe. W tym dniu na uprzednio wykarczowanym terenie wygrabiono liście i zebrano wszelkie śmieci. Ponadto wstępnie oczyszczono z mchu i chwastów 45 nagrobków.

cmentarz6

Stan cmentarza i nagrobków po drugim dniu prac

 

Cmentarz ewangelicki w Kamieńcu jest jedną z najlepiej zachowanych nekropolii na terenie Gminy Susz. Mamy nadzieję, że jego cały teren uda nam się uporządkować w ciągu dwóch lat. Przeprowadzona w dniach 2-3 czerwca akcja jest dopiero początkiem całego projektu związanego z tym obiektem. Jeszcze w tym roku chcielibyśmy wykarczować i uporządkować kolejne 15 arów cmentarza, tak aby w sumie stanowiło to połowę całości tej nekropolii. Pozostała część zostałaby wykonana w przyszłym roku.

Kolejne prace nasze stowarzyszenie planuje na przełom sierpnia i września bieżącego roku. Warto także zauważyć, że projekt zakłada ustawienie na terenie cmentarza uszkodzonego pomnika poświęconego mieszkańcom Kamieńca, którzy polegli w trakcie I wojny światowej, wykonanie pamiątkowej tablicy oraz dokładnego planu całej nekropolii.

Stowarzyszenie „Galea” zaprasza wszystkich chętnych do pomocy w realizacji opisywanego projektu. Wszelkie informacje można uzyskać u ks. Tomasza Szramowskiego oraz przedstawiciela naszego stowarzyszenia.

 

Galeria zdjęć z pierwszego dnia prac porządkowych

 

 

Galeria zdjęć z drugiego dnia prac porządkowych

 

 

Sebastian Zieliński
Sebastian Zieliński – pasjonat i badacz historii Susza oraz regionu. Odkrywca i aktywny detektorysta z kilkunastoletnim doświadczeniem. Od 2008 do 2017 roku aktywny członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Suskiej, którego był jednym z założycieli. Autor wielu tekstów w biuletynie „Skarbiec Suski” oraz twórca internetowego pisma „Śladami Historii”. Inicjator utworzenia grupy „Klub Odkrywcy” oraz Izby Historii Regionu w Suszu. Od 2017 roku przedstawiciel w Stowarzyszeniu Historyczno-Badawczym „Galea” z siedzibą w Suszu. Uczestnik konsultacji w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie propozycji zmian ustawy o ochronie zabytków. Wieloletni czynny działacz na rzecz ochrony zabytków i wartości kulturowych zachodniego pogranicza Warmii i Mazur. W 2019 roku jako członek Stowarzyszenia „Galea” doprowadził do utworzenia Muzeum Regionalnego w Suszu.

Odsłony: 3236